เลเซอร์ ตลับเมตรไร้สาย Laser Distance Model : DIS - 001

฿ 750

เลเซอร์ ตลับเมตรไร้สาย Laser Distance Model : DIS - 001

สามารถวัดระยะทางได้ถึง 18 เมตร

แสดงผลที่หน้าจอ LCD สามารถ วัดได้ทั้งหน่วย ฟุต และ เมตร และสามารถแปลงค่าไป-มาระหว่างหน่วยเมตร  และ ฟุตได้

พกพาง่าย สะดวกสบาย